Đọc Truyện [XiaoAe] Tiểu Ánh Dương của Kim Bằng Đại Tướng - GICUNGCO.ORG

Nơi để tôi trồi lên sìn OTP mỗi khi high :)) Viết tuỳ hứng, rất tuỳ hứng, cực kỳ tuỳ hứng :')

Warning: có thể OOC ( hoặc có thể không, tuỳ lúc idk )

Cũng có khả năng sẽ xuất hiện các couple phụ trong tương lai nếu tôi muốn. Anyway, pls enjoy it.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 4,887,532

Luợt xem: 6,888,482

Luợt xem: 20,894,094

Luợt xem: 5,159,540

Luợt xem: 971,714