Đọc Truyện [Wenrene] - 『Thầm yêu.』 - GICUNGCO.ORG

『chị và em cùng sống trong một năm có mười hai tháng,

nhưng đáng tiếc lại ở những mùa khác nhau.』


Tình trạng: Hoàn.
23 chương.

Truyện đang xem

Về tác giả