Đọc Truyện [Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』 - GICUNGCO.ORG

『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới,

tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』

Tình trạng: Hoàn.
27 chương.

Truyện đang xem

Về tác giả