Đọc Truyện Wattpad Studio (0806) [Full] - GICUNGCO.ORG

Chào mừng đến với trụ sở chính của hội.
Đọc để biết thêm về những công việc, dự định và minigames, events của hội nhé :3

Admin Green.

Lưu ý: 0806 Studio là xưởng vẽ đầu tiên và độc quyền trên WattpadVN, vì thế, chỉ lập một studio giống 0806 nếu có sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong hội nhé.
Nếu không, chúng tôi sẽ không khoan nhượng với các bạn

Truyện đang xem

Về tác giả