Đọc Truyện Vương phi trùng sinh ký [edit] - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Cửu Lam
Nguồn edit: vinote
Số chương: 166
Văn án:
Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bình loạn, lúc hồi kinh thì nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Trọng sinh trở về thuở mười lăm, Bùi Ngọc Kiều lại sống những ngày hạnh phúc được bà nội cưng chiều, cha ruột thương yêu, lúc chọn một tướng công tốt thì Sở vương mặt lạnh như một ông thầy nghiêm khắc đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.
- Bùi Ngọc Kiều: Xin ngày đừng cưới ta, ta không muốn bị ngài nắm trong lòng bàn tay nữa đâu ~>_<~
-Tư Đồ Tu: Nàng đã xuất sư, thế thì nên báo ơn sư rồi.
-Bùi Ngọc Kiều: ... (Ai cứu ta với!)
Thể loại: Song trọng sinh, sủng, ngọt, nam nữ chính đều sạch.

Truyện đang xem

Về tác giả