Đọc Truyện [Voxto] Sau Lưng Em - GICUNGCO.ORG

"Bị một con ma bám đuôi, Shoto sẽ phải làm gì để hết bị ám đây?"

Nghe bảo bị ma theo sau là do tà dăm đấy.

Mong mọi người ủng hộ (ㆁωㆁ)

Truyện đang xem

Về tác giả