Đọc Truyện VÔ TIÊU- HÒA THƯỢNG THƯỞNG NHÂN - GICUNGCO.ORG

Đồng nhân Thiếu Niên Ca Hành
Tác giả: Lương Cửu
Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3403722
Tình Trạng: Hoàn
Note: có OOC, có một ít về CP Tạ Tuyên- Cẩn Tiên, thỉnh thận nhập

Truyện đang xem

Về tác giả