Đọc Truyện vkookminjoon | đường cong cơ thể - GICUNGCO.ORG

Thân hình của Namjoon tóm gọn vào 2 chữ hoàn hảo, chỉ là anh luôn giấu chúng sau những bộ đồ rộng thùng thình. Không những thế, anh còn có một tài khoản nsfw và anh đã giấu nó gần 1 năm chỉ tiếc là vào một ngày, maknae line đã phát hiện ra.

Warning: có nhiều từ tục tĩu, bóp méo sự thật.

Highest rank: #1bottomjoon, #1vmon, #2kookmon, #1jimon, #3toptaehyung, #4bottomnamjoon, #1topjimin, #6topjungkook, #42kimnamjoon, #8namtae.

Truyện đang xem

Về tác giả