Đọc Truyện Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em - GICUNGCO.ORG

"So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn"

"Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho phép thiếu tướng Kim được cưng chiều em suốt đời"

•••

"Ngoan, không sao nữa... Anh về với em rồi, sẽ không bỏ lại em một mình nữa"

"Mừng anh trở về, Taehyung"

°°°
• Author: mintk_06

• Kim Taehyung x Jeon Jungkook.

• Thể loại: Hiện đại, Ngọt, Sủng, Sinh tử văn, Thiếu tướng ôn nhu si tình công x Trung khuyển tạc mao thụ, HE,...

Begin |24/08/21|
End |20/05/22|

°°°
Chỉ đăng duy nhất tại wattpad, không chuyển ver, không reup!!!

Truyện đang xem

Về tác giả