Đọc Truyện [VKOOK] Một Đêm Ở Sòng Bạc - GICUNGCO.ORG

Author: Miêu Tỷ Tỷ ❤

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, HE. Cường soái công, kiêu ngạo thụ. Sinh tử văn

Couple Chính: TaeKook, HopeMin, NamJin, SuRim

Fic có 2 phần :
- Phần 1: End - 64 chap và 4 Extra.
- Phần 2: End - 22 chap
[Phần 1: End 03/04/2018]
[Phần 2: End 04/08/2018]

STORY BY MIÊU TỶ TỶ
ĐỪNG MANG RA NGOÀI VÀ KHÔNG CHUYỂN VER BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 14,106

Luợt xem: 1,413

Luợt xem: 49,658

Luợt xem: 56,781

Luợt xem: 47,060

Luợt xem: 467,265

Luợt xem: 5,051

Luợt xem: 13,760

Luợt xem: 904

Luợt xem: 539,246