Đọc Truyện [VKook] Kẻ Ngốc  - GICUNGCO.ORG

- Author: Đào Hố Không Lấp.

- Thể loại: hiện đại | có h | ngược luyến tàn tâm | ngụy huynh đệ | ngây thơ, nhược thụ (thực ra là 0 nhược lắm) | tâm cơ, tra công (thực ra là công tra thiệt :))

Truyện đang xem

Về tác giả