Đọc Truyện Vkook| CODE 12:00 - GICUNGCO.ORG

🌏 Một thế giới ảo được tạo dựng dưới tay kẻ đứng đầu trong tổ chức thí nghiệm ngầm "HTP".

🎮 Nơi dẫn chân họ đến với trò chơi được thiết lập sẵn.

🚻 Mỗi mã Code khác nhau là thứ được tính song song bằng mạng sống.

🗝 🔎 Cùng nhau đi tìm câu trả lời và lối thoát cho chính mình.

🕛⚙️⚠️ 12:00

🪐 Hy vọng tất cả sẽ không chết dưới tay " H E P T A P O D".


❌ Mọi sự việc diễn ra không dựa theo nguyên lí nào cả, xuất phát từ "tưởng tượng".

📌 Hãy tôn trọng các nhân vật trong truyện.

🔗Author: thanhthanhnehh.

Truyện đang xem

Về tác giả