Đọc Truyện • || Vkook || • (Chuyển ver) Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu - GICUNGCO.ORG

Author: toriri
Thể loại: Ngược , sinh tử văn

Cuối cùng giữa chúng ta là gì? Là yêu, hay là hận? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, quan hệ của chúng ta sẽ đi về đâu?

Tình yêu và thù hận? Đâu là ranh giới, đâu là kết thúc?

___________________________
TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN THỂ TỪ NGÔN TÌNH SANG ĐAM MỸ NÊN HƠI NGANG AI KHÔNG ƯNG TỪ CHAP ĐẦU CÓ THỂ CLICKBACK
- Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả
- Vui lòng không mang truyện đi nơi khác

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 5,159,540

Luợt xem: 4,887,532

Luợt xem: 20,894,094

Luợt xem: 6,888,482

Luợt xem: 971,714