Đọc Truyện Vkook | Cá Cược - GICUNGCO.ORG

"Nhìn người kia đi, hình như là nhân viên mới của quán."

"Không có gì đặc biệt, không đáng để Kim Taehyung tôi quan tâm."

Truyện đang xem

Về tác giả