Đọc Truyện [VHOPE] Có con cún nhỏ tên Kim V - GICUNGCO.ORG

VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, ĐEM RA NGOÀI HOẶC REUP KHI CHƯA THÔNG QUA TÔI


Đừng đề tên nó hiểu lầm, vẫn VHope thôi.. Sẽ cân nhắc viết một fic HopeV vào sau này. Đọc đỡ trong khi chờ "Kháo,sao tôi lại là thụ nhé".. <3. Chỉ là một short ngắn ngắn khoảng 3 4 chap gì đấy thôi.

Truyện đang xem

Về tác giả