Đọc Truyện Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng Thúc - GICUNGCO.ORG

Tác phẩm: Vấn Quan
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Editor: Choihd
Độ dài: 115 chương
Nhân vật chính: Lệnh Hoành, Chúc Cửu Âm, Phó Vô Âm, Diêm Phù Đề
Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Mạo hiểm, HE
***
Tóm tắt:
Gõ nắp quan tài, hỏi ba câu, một hỏi đến từ đâu, hai hỏi đi về đâu, ba hỏi chốn dừng chân vãng lai, uống thêm một ly chăng?

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 7,418,868

Luợt xem: 1,663,852

Luợt xem: 23,026,140

Luợt xem: 4,994,697

Luợt xem: 6,585,823