Đọc Truyện [TWICE] Gặp lại ở Edo (CNOE 2) - GICUNGCO.ORG

Gặp lại ở Edo (CNOE 2)
Thể loại: ABO, lịch sử giả tưởng, thời kỳ Edo, xuyên không, lãng mạn, cung đấu, quyền đấu, ngọt sủng, H, HE
Couple: Minayeon, Satzu, NamiSayu
Tóm tắt: Im Nayeon một lần nữa quay lại thời kỳ Edo, khi mà Mina vẫn chưa qua đời. Lần này, thay vì đứng ngoài dòng chảy của lịch sử, Nayeon quyết định sẽ làm mọi cách thay đổi lịch sử để bảo vệ người mình yêu thương.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 4,887,648

Luợt xem: 6,888,920

Luợt xem: 5,160,933

Luợt xem: 20,898,041

Luợt xem: 972,290