Đọc Truyện Tuyển Tập Thơ Của Tình Ca - GICUNGCO.ORG

Bồng Lai cảnh họa tâm trời
Nhân gian họa lại một đời tình ta
___Tình Ca___

***

Hình ảnh trong bài đều được sưu tầm từ nhiều nguồn như google, pinterest,...

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 2,038

Luợt xem: 2,937

Luợt xem: 25,076

Luợt xem: 49,178

Luợt xem: 435,105

Luợt xem: 7,628

Luợt xem: 187,549

Luợt xem: 1,284