Đọc Truyện Tuyển Tập Thơ Của Tình Ca - GICUNGCO.ORG

Bồng Lai cảnh họa tâm trời
Nhân gian họa lại một đời tình ta
___Tình Ca___

***

Hình ảnh trong bài đều được sưu tầm từ nhiều nguồn như google, pinterest,...

Truyện đang xem

Về tác giả