Đọc Truyện Túy tử đương đồ - GICUNGCO.ORG

Tên truyện:Túy tử Đương Đồ.

Tác giả: Wei Norah (Hán Việt: Vi Nặc Lạp)

Thể loại:Hiện đại, bạo lực cao lãnh ngôi sao công x ăn nói thô tục dân thường thụ, thoải mái nhẹ nhàng, HE

Tình trạng: Chính văn hoàn. Còn phiên ngoại | Chuyển ngữ: Muối.

Truyện đang xem

Về tác giả