Đọc Truyện tường vi đêm đầu tiên - GICUNGCO.ORG

Anh chỉ muốn cứ mãi nhìn cô vẽ như thế, ở bên cạnh cô, cẩn thận bảo vệ cô ở nơi ấm áp nhất.

Truyện đang xem

Về tác giả