Đọc Truyện Truyện Kiều - GICUNGCO.ORG

Tên gốc là Đoạn trường tân thanh (chữ Hán: 斷腸新聲), là truyện thơ kinh điển trong Nền Văn học Việt Nam, được viết bằng chữ Nôm theo thể lục bát của Nguyễn Du, gồm 3254 câu, dựa theo tiểu thuyết " Kim Vân Kiều truyện" (金雲翹傳) của Thanh Tâm Tài Nhân (青心才人), Trung Quốc.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 2,042

Luợt xem: 17,841

Luợt xem: 40,205

Luợt xem: 3,323

Luợt xem: 17,161

Luợt xem: 8,001

Luợt xem: 26,653

Luợt xem: 48,414