Đọc Truyện Bản dịch đã khóa rồiiiiiii - GICUNGCO.ORG

XUYÊN THÀNH NGƯỜI CÁ NHỎ CỦA LÃO ĐẠI THÔ BẠO - HUYỀN TAM THIÊN
_____
Tên khác: 穿成暴戾大佬的小人鱼
Tác giả: Huyền Tam Thiên 弦三千
Thể loại: đam mỹ, sinh hoạt hằng ngày, ngọt, sảng văn, chủ thụ
Bản gốc: 106 chương chính truyện + 10 chương ngoại truyện
Bản dịch: Đã khoá
Lạch cạch gõ chữ: Lạc Thanh
Căng mắt sửa lỗi: Lạc Thanh, Eyo, Phuong, và các bạn độc giả khác
_____
*TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
*Bìa nhà tự redraw, ghép chữ, ngon cũng tự trong nhà hưởng, xin đừng tự ý bê đi đâu.
_____
Link Wordpress: https://wp.me/p91Era-jE

Truyện đang xem

Về tác giả