Đọc Truyện [HOÀN] Trở Về Trước Khi Phu Quân Chết Trận - GICUNGCO.ORG

Tên cũ: Chủ Mẫu Hầu Phủ

Tên gốc: 回到丈夫战死前 / 侯府注母

Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu

Thể loại: Trùng sinh, cung đình hầu tước, gương vỡ lại lành, duyên trời tác hợp

Trạng thái: Hoàn toàn văn + đang beta

Độ dài: 109 chương chính văn + 13 chương phiên ngoại

Editor: Tiểu Ni (matchatcs)

Beta: Tiểu Ni & hgtra_ng (Trà)

Bìa: Nhà nàng mơ

Nguồn: Tấn Giang, tangthuvien.vn

📢Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, truyện được edit duy nhất tại wattpad @TieuNi1101, không chấp nhận mọi hình thức reup

Truyện đang xem

Về tác giả