Đọc Truyện Trauma - GICUNGCO.ORG

Trên đời này, làm gì có câu chuyện nào không đi đến hồi kết.

Cũng giống như thế, chẳng có vết thương nào mà không thể chữa lành.

___

Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Remorse, Amireux và Saudade.

030421 - 190521

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 1,958

Luợt xem: 13,738

Luợt xem: 82,766

Luợt xem: 11,679

Luợt xem: 9,344

Luợt xem: 2,006

Luợt xem: 27,624

Luợt xem: 17,512

Luợt xem: 67,193

Luợt xem: 5,071