Đọc Truyện Trauma - GICUNGCO.ORG

Trên đời này, làm gì có câu chuyện nào không đi đến hồi kết.

Cũng giống như thế, chẳng có vết thương nào mà không thể chữa lành.

___

Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Remorse, Amireux và Saudade.

030421 - 190521

Truyện đang xem

Về tác giả