Đọc Truyện [trans] another little?! | allmon - GICUNGCO.ORG

Jimin là little hay còn biết là một nhóc con trong nhóm. điều Bangtan không mong chờ là lại có một little khác và đó là người trưởng nhóm...

Highest ranks:
#13 angst
#32 kimseokjin
#36 sweet
#22 junghoseok
#30 minyoongi
#26 kimnamjoon
#50 parkjimin
#65 yoongi
#47 hoseok
#45 seokjin
#63 namjoon
#88 kimtaehyung

Truyện đang xem

Về tác giả