Đọc Truyện Tráng phu lang nhà tú tài - Nhật Lệ Phong Hoà - GICUNGCO.ORG

Nhắc nhỏ: đăng trên Wattpad đã có sự đồng ý của nhà edit, mình sẽ update từ từ lên nhé, up 1 lần mình up hổng nổi, link nhà edit bên dưới nha
https://daohoteam.wordpress.com/2020/02/08/trang-phu-lang-nha-tu-tai-nhat-le-phong-hoa/
Tên gốc: 秀才家的壮夫郎

Hán Việt: Tú tài gia đích tráng phu lang

Tác giả: Nhật Lệ Phong Hòa - 日丽风和

Edit: Đào Hố team

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (115 chương + pn)

Tình trạng edit: Hoàn chính văn

Tên gốc: 秀才家的壮夫郎

Hán Việt: Tú tài gia đích tráng phu lang

Tác giả: Nhật Lệ Phong Hòa - 日丽风和

Edit: Đào Hố Team

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (103 chương chính truyện + pn)

Tình trạng edit: Hoàn chính văn

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Làm ruộng, Sinh con, Chủ công, Nhẹ nhàng

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 7,724,915

Luợt xem: 17,376,889

Luợt xem: 1,611,320

Luợt xem: 4,669,737

Luợt xem: 2,977,671

Luợt xem: 4,763,564