Đọc Truyện TỔNG HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN CREEPYPASTA + CRYPTIC (PHẦN 1) - GICUNGCO.ORG

Nguồn: Google
Cảnh báo: Nếu là người yếu tim tuyệt đối không nên xem. Những Creepypasta trong này 1 ít dựa trên câu chuyện có thật. Cân nhắc trước khi xem. Một vài fic trong này ít nhiều có ảnh hưởng đến người đọc đặc biệt là những fic được tác giả nhắc nhở trước.

Truyện đang xem

Về tác giả