Đọc Truyện [Tống] Hoàn mỹ công lược- Slinnani - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Slinnani
Liên quan với [ tống ] hoàn mỹ công lược:

Muốn đạt thành hoàn mỹ tiến công chiếm đóng, một vòng mục qua cửa là không thể. Vô tận cửa ải, không có đề kỳ mục tiêu, xa không thể vời qua cửa... Duy nhất người chơi Suzuki Reika cũng không biết mình rốt cuộc đang giãy dụa cái gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình thật giống đã biến thành một cái yêu quái, hút nhân loại yêu thương mà sống. Tựa hồ phía trên thế giới này chỉ cần còn có một người yêu thích nàng, nàng liền có thể kế tục sống tiếp. Bất lão bất tử, không sinh bất diệt.

Truyện đang xem

Về tác giả