Đọc Truyện [Tokyo Revenger] Xuyên tới thế giới của anh - GICUNGCO.ORG

Vì anh mà tới nhưng lại không thể vì anh mà ở lại.

*Một cô gái không biết vì lí do gì lại có thể kích hoạt một hệ thống xuyên không đến thế giới của Tokyo Revenger.
*Một cô gái có thể chất đặc biệt, một cơ thể chứa 2 linh hồn.
* Liệu cốt truyện TR sẽ thay đổi thế nào khi có sự tham gia của cô gái này?

Truyện đang xem

Về tác giả