Đọc Truyện Tôi yêu cậu, mình kết hôn đi! - GICUNGCO.ORG

Kể từ ngày tôi gặp cậu, chắc có lẽ tôi đã thích cậu mất rồi. Tôi chưa từng nhìn thấy ở một người nào khác cảm giác nhớ nhung và mơ mộng nhiều như vậy.
- Làm người yêu tôi nhé, Trường An.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 2,975,416

Luợt xem: 4,669,604

Luợt xem: 7,723,708

Luợt xem: 1,610,887

Luợt xem: 4,762,472

Luợt xem: 17,375,576