Đọc Truyện (TKAH) Lụa Quanh Kiếm. - GICUNGCO.ORG

Nhân sinh chuyển kiếp cũng chưa bao giờ thay đổi. Trải qua bao trang của đời người, ta lại lần nữa tương phùng. Chỉ là... lần này sẽ mãi giữ chặt lấy nhau.

Warning:

Các nhân vật, tranh, clip nhạc trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tác giả, tác giả chỉ sở hữu cốt truyện và tập truyện. Mọi danh tiếng thuộc về chủ nhân của nó. "Lụa Quanh Kiếm" chỉ được đăng trên Wattpad dưới nick tentensalekimnguu, mọi sự xuất hiện trên page khác đều là không chính chủ.

- All the characters, art, music clip or videos are not belonged to me. I only own the book and the plot of each chapter. All the credit goes to their right owners. "Lua Quanh Kiem" is only posted on Wattpad under the nick tentensalekimnguu. Thank you.

Bìa được designed bởi: Hắc

Truyện đang xem

Về tác giả