Đọc Truyện THUẬT NGỮ ANIME/MANGA  - GICUNGCO.ORG

Anime (Nhật: アニメ [a.ni.me] ()?), là từ mượn của tiếng Anh, từ chữ animation có nghĩa là "phim hoạt hình"), chỉ các bộ phim hoạt hình sản xuất theo vẽ tay hoặc máy tính tại Nhật Bản với phong cách Nhật Bản. Từ này là cách phát âm rút ngắn của "animation" tại Nhật Bản, nơi thuật ngữ này được dùng để nói tới tất cả các bộ phim hoạt hình được phân loại và định nghĩa như sau...
Manga (kanji: 漫画; hiragana: まんが; katakana: マンガ; ; tiếng Anh /ˈmæŋɡə/ or /ˈmɑːŋɡə/) là một cụm từ trong tiếng Nhật để chỉ các loại truyện tranh và tranh biếm họa nói chung của các nước trên thế giới.
# Nguồn : Google
# chiasechoanhchiemotaku

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 478,223

Luợt xem: 81,903

Luợt xem: 545,341

Luợt xem: 2,408,723

Luợt xem: 1,505,167

Luợt xem: 811,032

Luợt xem: 4,905,054

Luợt xem: 167,868

Luợt xem: 334,422

Luợt xem: 1,782,347