Đọc Truyện (Thô tục) Song Tính Câu Nhân - GICUNGCO.ORG

Truyện song tính (lưỡng tính - thụ có 2 cái ứ ừ), H TỤC, H TỤC, H TỤC!!! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần) viết theo cảm tính nên ko hứa hẹn ngày ra chap mới. Mỗi phần là mỗi câu chuyện khác nhau nên đọc giới thiệu mỗi đầu chap rồi hẵng đọc tiếp hen :)))


Truyện chỉ đăng trên wattpad chính chủ @love_potion_no9, RE-UP LÀ CHÓ!!

Truyện đang xem

Về tác giả