Đọc Truyện [Thiên Quan Tứ Phúc] [Song Huyền] Phá phủ - GICUNGCO.ORG

/Qua lớp kết giới, Hạ Huyền nhìn thẳng vào Sư Vô Độ. "Y vẫn còn sống, đúng không?"/

/"Không phải ngươi vẫn muốn nó chết sao?" Sư Vô Độ cay đắng cười nói. "Nó chết lâu rồi!"/

Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.

Tác giả: 白菜/Bạch Thái @ LOFTER.

Dịch: An Phong.

Tình trạng bản dịch: Hoàn (HE)

Lời tác giả: Lấy giả thiết Sư Vô Độ sau khi chết đi đã đọa thành Tuyệt để làm tiền đề.

Cốt truyện xoay quanh ba người Địa Thủy Phong, tuyến tình cảm Song Huyền (Địa Phong), truyện bắt đầu từ lúc Hắc Thủy giả làm Hoa Thành trở đi.

Văn án:

Vạn mối duyên ràng buộc từ đâu, trắng đen bất định, tấc lòng sầu kết.
Gửi người anh kiệt lời Mạc dạy: gương vỡ khó lành, chỉ đoạn khó xe.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Truyện đang xem

Về tác giả