Đọc Truyện [Thiên Quan Tứ Phúc] [Song Huyền] Chỉ còn hương như xưa - GICUNGCO.ORG

/Nếu tuyết lạnh áp mái, ta sẽ vì mọi người gom củi; mưa to trút xuống, ta nguyện lấy thân chèo chống; lửa cháy cuồn cuộn, cũng không ngại trong biển lửa xả thân./

/"Nói thế nào nhỉ, nếu việc đoạt mất mệnh cách người khác đã là chuyện không thể vãn hồi, thì ít nhất phải sống sao cho không uổng phí thời gian. Ta đã quyết định rồi, cho đến lúc người đó tới lấy mạng ta, thì ta phải vĩnh viễn đợi hắn bằng tư thái một phàm nhân kiêu hãnh."/

Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu

Tiêu đề: Chỉ còn hương như xưa

Tác giả: 祖国花朵风吹雨打/Hoa Đóa @ LOFTER

Dịch: An Phong

Tình trạng bản dịch: Hoàn (HE)

Lời tác giả: Viết một câu chuyện bổ sung cho cố sự của Thanh Huyền ở nhân gian, về sau sẽ xuất hiện Song Huyền.

Tiết tấu chậm, không có tình tiết trung tâm.

Thực ra động lực chính để tui viết truyện này là: một lòng muốn được kiêu hãnh vì Thanh Huyền đáng yêu, chỉ có vậy thôi.

Chú ý: Truyện được viết trong khoảng thời gian giữa chương 204 và 227 trong nguyên tác, cũng phân nhánh từ đó luôn, nên sẽ không có cảnh trả quạt ở Hoàng Thành, mọi người coi như nửa AU nhé.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Truyện đang xem

Về tác giả