Đọc Truyện THIÊN ĐẾ X LONG VƯƠNG - GICUNGCO.ORG

Tổng hợp những đoản văn về cp Thiên Đế x Long Vương.
Nguyên tác: Ma Đồng Na Tra Giáng Thế.
Thể loại: đam mỹ, 1x1, ngược tâm ngược thân.
Translator + Editor: Kirill Yuki (có sự trợ giúp của quicktrans ca ca và google đại thúc).
Cảnh báo: đây là cp nam x nam. Ai không thích có thể không đọc. Không sao cả.
Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người không đem ra khỏi wattpad cũng như thực hiện mọi hình thức reup.

Truyện đang xem

Về tác giả