Đọc Truyện Thích cậu, rất thích cậu - GICUNGCO.ORG

- Tớ không biết nữa, tớ... tớ cảm thấy cậu như ánh sáng của đời tớ vậy, tia ánh sáng nhỏ trong cuộc đời đen tối của tớ.
- Nếu cậu nói tớ là ánh sáng của cậu thì làm ơn đừng bỏ tớ lại được không, làm ơn đừng chết, xin cậu đấy.
Cậu ấy gục mặt vào tay tớ, cậu ấy khóc rất lâu, khóc đến sưng cả mắt. Cậu ấy vẫn nắm tay tớ, nhìn tớ với ánh mắt buồn bã. Mắt tớ ngày càng mờ đi, tớ sắp không chịu được rồi.
- Dương, mắt tớ mờ quá, tớ buồn ngủ rồi.
- Không, cậu không được ngủ, cậu phải tỉnh, làm ơn đừng để tớ lại...

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 8,488,334

Luợt xem: 39,697,531

Luợt xem: 45,166,426

Luợt xem: 25,523,020

Luợt xem: 10,445,447

Luợt xem: 1,563,886

Luợt xem: 5,959,919

Luợt xem: 6,803,611

Luợt xem: 3,595,694

Luợt xem: 2,757,899