Đọc Truyện the flower of giftyals | textfic 12cs/virgo - GICUNGCO.ORG

chào mừng các bạn đã đến với xứ sở giftyals island 〄

--

𝙙𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 & 𝙖𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: 𝙡𝙧𝙙𝙖
dạng truyện là lowercase, bị dị ứng có thể ra ngoài.

Truyện đang xem

Về tác giả