Đọc Truyện [Thanh xuyên] Thanh xuyên cá mặn công lược-Vưu Ni Ti - GICUNGCO.ORG

Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Hệ thống , Cung đấu , Mãn Thanh , Cung đình hầu tước , Nữ chủ

Trạch nữ Lâm Tiện Dư bị cung đấu APP trói định, mở ra xuyên nhanh chi lộ, bổn ứng trí đấu phi tần, công lược đế vương, nhiên ngỗng......

Nhìn xem những cái đó tra đến các có đặc sắc cặn bã, Lâm Tiện Dư tỏ vẻ, tranh sủng là không có khả năng tranh sủng, nàng thà rằng đương một cái ăn no chờ chết cá mặn!

Ai dám hư lão nương hưởng lạc nghiệp lớn, cá mặn hất đuôi trừu chết chi!

Truyện đang xem

Về tác giả