Đọc Truyện Thần tượng biết yêu 3 -Hận thù (Vyeon) - GICUNGCO.ORG

Nguồn: INTERNET

Anh - người con trai mà em yêu nhất trần đời.

Cô ấy - Bạn thân mà em coi là chị em ruột, người anh có thể đánh đổi cả tính mạng để yêu.

Còn em - Chỉ là một đứa ngốc vô dụng.

Do em ngốc nên không biết rằng đã bị anh lợi dụng, do em ngốc nên cứ cứng đầu đeo bám theo anh. Em xin lỗi. Hai chúng ta từ nay sẽ thành người dưng...

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 1,685,759

Luợt xem: 23,095,271

Luợt xem: 7,439,763

Luợt xem: 4,998,810

Luợt xem: 6,642,857