Đọc Truyện Thai nhi báo oán - GICUNGCO.ORG

Truyện tâm linh kể về 1 thai nhi sau khi bị bỏ rơi quay lại báo oán những người đã gây đau thương cho mẹ và bản thân

Viết bởi: Dương Phú( nguồn: fb Dương Phú)
Ảnh: internet

Truyện đang xem

Về tác giả