Đọc Truyện Tạm ngưng - [Text] Kilig - GICUNGCO.ORG

Relationships are like glass. Sometimes it's better to leave them broken than hurt yourself trying to put it back together.


Những mối quan hệ giống như là chiếc ly thuỷ tinh vậy. Đôi khi, để chúng vỡ vụn thì tốt hơn là tự làm đau chính mình khi cố gắng hàn gắn chúng lại.
ĐẤT DIỄN KHÔNG ĐỀU VÌ CÁC CUNG XUẤT HIỆN THEO MẠCH TRUYỆN. CÓ NHỮNG CHÒM SAO XUẤT HIỆN ÍT HOẶC THẬM CHÍ KHÔNG XUẤT HIỆN Ở NỬA ĐẦU TRUYỆN.

Vui lòng đọc kỹ trước khi đọc truyện.

#1 cancer - 18/3/2021
#1 aquarius - 1/4/2021
#1 aries - 13/5/2021

Truyện đang xem

Về tác giả