Đọc Truyện Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt! - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Không Ngốc
Thể loại: Sắc, Đam Mỹ
Trạng thái: Hoàn
Editor: HoaY203
Văn án:
Từ cái việc bị tranh mất chức lớp trưởng, Hải Đông luôn ghim hận trong lòng, âm thầm tìm mọi cách khiến Hữu Mỹ gặp đủ các thứ chuyện. Nhưng đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma mà!
Cuối cùng rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Sau đó, thì sao nhỉ?

** Lưu ý: Dương quang công & Xấu tính thụ, thanh xuân vườn trường nhưng H đầy đủ nha.
____________________________________
**Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu thấy hay thì ⭐️ và nhấn FL tiếp động lực cho mk nhé.
Cám ơn các bạn rất nhiềuu. ❤️❤️

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 1,563,972

Luợt xem: 25,524,325

Luợt xem: 10,446,263

Luợt xem: 5,960,109

Luợt xem: 39,698,833

Luợt xem: 8,488,474

Luợt xem: 6,803,785

Luợt xem: 3,126,459

Luợt xem: 2,758,305

Luợt xem: 45,168,859