Đọc Truyện [TEENFIC] Em là của tôi - GICUNGCO.ORG

Đây là teenfic nha, tiểu Vũ viết chơi đọc giải trí thôi, các bạn đừng ném đá tội tiểu Vũ nha.
Cp vẫn là cặp huyền thoại Băng - Phong thôi, các bạn thấy không hay có thể click back nha, đừng để lời cay đắng đau lòng Vũ a~~~~~

Truyện đang xem

Về tác giả