Đọc Truyện || TaeKook • Ver || Đội trưởng lại ngẩn người rồi!!  - GICUNGCO.ORG

-Tôi không yêu nữ nhân

-....

-Tôi không yêu nam nhân

-?!!!!!

-Tôi chỉ yêu em.

√√√√√√√
Tên truyện: Đội trưởng lại ngẩn người rồi!
Tên khác: Bảo vật của anh, đội trưởng lại phát bệnh...
Thể loại: Đam, hài hước, ấm áp, vườn trường, HE.
Nhân vật chính: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc (Phúc hắc lưu manh công × thổ tào thụ)

Tác giả: Hắc miêu đại gia (Miu0w0)
@manhmanhtusac ( đã xin phép)

Link: https://www.wattpad.com/story/92624919?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Anhana8787&wp_originator=Se1b%2FNQN8oKwWb2w2odpU%2F%2FQntP%2FcvYaFaNQmpWlQHed5DwUeks51Sg1iVJdMS0f0r73puMGfZme6IexwTbYvxo8XHEqWp3SVy85KKZOq9xjZKprKXUSEfC5j36xYrb

Truyện đang xem

Về tác giả