Đọc Truyện [taekook] • Từ Tình Bạn Thành Tình Yêu - GICUNGCO.ORG

Từ tình bạn thành tình yêu?

"Một Jeon Jungkook coi tình yêu là cỏ rác, là phù du, không đáng tin, chưa bao giờ yêu một cách nghiêm túc."

"Một Kim Taehyung lần đầu biết yêu và yêu Jeon Jungkook một cách chân thành".

Liệu cả hai sẽ ra sao?


📌📍Thể loại :Text + tự sự📍📌


Bắt đầu: 4.10.2021
Kết thúc: ...


...Các thứ hạng tiêu biểu mà bé con này đã đạt được ☺💗

#1 bangtan : 31.10.2021
#4 fanfiction : 31.10.2021
#10 taekook : 31.10.2021

#5 bts : 1.11.2021

#7 text : 14.12.2021


ĐÂY LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA NGƯỜI VIẾT VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT


truyện không có thật nhưng OTP là thật 🔥

Truyện đang xem

Về tác giả