Đọc Truyện taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi. - GICUNGCO.ORG

𖤍 𝘍𝘰𝘳𝘦𝘭𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮.

Người viết: Phong.
Người hoàn thiện: Adela, Ling, Hana, columpus.

"15 tuổi, tôi - chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường cấp ba.
Là một người từ bé đã mê đáo để mấy con côn trùng vi sinh vật, lại trót thầm thương trộm nhớ cái chàng bác sĩ xóm trên. Nên cứ thế chạy thẳng vào khối B khó nhằn.
Trường huyện, một lớp đếm đi đếm lại được tròn hai mươi mống.
Thầy chủ nhiệm dạy Hóa, đẹp trai lắm, nghe đâu nhất nhì huyện lận.
Vừa hay, tôi thích học hóa, cũng thích trai đẹp.
Vừa hay, nhà thầy ở cạnh nhà tôi..."

𖤍 𝘕𝘰𝘤𝘵𝘶𝘳𝘯𝘦.

Truyện đang xem

Về tác giả