Đọc Truyện TAEKOOK | Kẻ điên  - GICUNGCO.ORG

Có một kẻ điên muốn giữ Kim Taehyung ở bên cạnh.
❌️ Fic không được phép chuyển ver hay mang đi bất kì nơi nào khác khi chưa có sự cho phép của mình!

Truyện đang xem

Về tác giả