Đọc Truyện {Taehyung} My Best Friend  - GICUNGCO.ORG

Thể loại: Fanfic, H, Ngược trước Hường sau

Taehyung: Đừng làm ra vẻ mặt khó coi đó, để tôi cho cô biết xen vào chuyện của tôi thì sẽ có hậu quả gì.
Seona: Cậu muốn gì ?!
Taehyung: Em sẽ biết ngay thôi kitten ah!
Seona: Buông tôi ra!
Taehyung: Muộn rồi...!!!

Truyện đang xem

Về tác giả