Đọc Truyện [ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình Yêu - GICUNGCO.ORG

Tên truyện: Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình Yêu
Mẹ ruột: DR
Thể loại: fanfic, NGỌT, HƯỜNG PHẤN, teenfic (?), xém học đường, trẻ trâu, tay ba trá hình, motif cũ xì cũ rích cũ mèm, chi tiết hư cấu phi logic, giải trí, tổng tài giàu nứt đố đổ vách, lâu lâu chém vài cảnh nóng ( lưu ý trẻ em ), 18+, HE
Couple: TaeGi ( Kim TaeHyung x Min YoonGi )

p/s: yêu cầu đọc kĩ thể loại trước khi đọc

Truyện đang xem

Về tác giả